Het hormonale (endocriene) stelsel

In het menselijk lichaam zijn diverse hormonale organen aanwezig. Deze organen worden klieren genoemd. Zij geven signaalstoffen (= hormonen) af aan de bloedbaan. Via de bloedbaan komen de hormonen terecht bij hun doelwitorgaan en brengen zo het beoogde effect teweeg. Vanuit het doelwit orgaan vindt een remmende terugkoppeling plaats naar de hormonale klier, waardoor de hormoonproductie en – afgifte geregeld wordt. Hierdoor wordt in de normale situatie de hormonale huishouding op peil gehouden.

De centrale van onze hormoonhuishouding is het hersenaanhangsel (= hypofyse), een boongroot orgaantje dat via een dun steeltje met de hersenen verbonden is. Op deze wijze vindt uitwisseling plaats van informatie tussen ons neurologisch en hormonaal systeem. De hypofyse zelf stuurt zijn hormonen naar de hormonale klieren in ons lichaam en stimuleert op deze wijze de afgifte van hormoon uit de endocriene klier. Op hun beurt geven de hormonale klieren hun hormonen af, waarbij deze hormonen op de hypofyse een remmende terugkoppeling geven, terwijl ze op de weefsels over het algemeen een stimulerende werking hebben