Soms wordt het je allemaal te veel. Het lukt je niet meer om alle ballen in de lucht te houden, zowel op je werk als privé. Hierdoor kun je uiteindelijk een burn-out krijgen. Dit kan iedereen overkomen, of je nu (mentaal) gezond bent of niet. Door chronische druk en stress kun je last krijgen van burn-out klachten. Dat is niet ongebruikelijk, uit onderzoek (TNO) blijkt dat ruim 17 procent (1,3 miljoen) van de werkenden in 2018 te maken had met burn-out klachten. Bij ruim 40% van alle meldingen van beroepsziekten gaat het om een burn-out en ook steeds meer studenten krijgen ermee te maken.

Als je last hebt van burn-out klachten, is het belangrijk om op tijd aan de bel te trekken. Voorkomen is beter dan genezen, en als je er op tijd bij bent kun je wellicht nog voorkomen dat je de grip op jouw situatie verliest.

Wat is een burn-out?

Burn-out, het Engelse woord voor “opgebrand”, is het eindstadium van een langdurige periode van stress en (over)spanning. Hierdoor krijg je last van zowel lichamelijke als geestelijke uitputting. Een burn-out kun je niet alleen krijgen door stress op je werk, maar ook door spanningen in de privésfeer. Vaak is het de combinatie van die twee die iemand te veel wordt. Bij een burn-out zijn vaak zowel je fysieke als mentale energiereserves volledig ‘opgebrand’. In het begin kun je hier vaak nog wel mee omgaan. Je werkt bijvoorbeeld door de vermoeidheid heen. Na een tijdje lukt dat echter niet meer en zijn zelfs de meest alledaagse taken een immense opgave. Ondanks dat het lastig kan zijn om hulp te vragen kan de juiste behandeling er wel voor zorgen dat je van jouw klachten herstelt.

Wat zijn de oorzaken van een burn-out?

Er zijn verschillende oorzaken voor het krijgen van een burn-out:

Burn-out door werk

Een burn-out wordt vaak vooral geassocieerd met werkstress. De constante druk die je ervaart over een langere periode op je werk wordt je op een gegeven moment te veel. Doordat je er op dat moment niet meer goed mee om kunt gaan beland je in een negatieve spiraal. Als dit te lang duurt raak je ‘burned-out’.

Burn-out door perfectionisme

Ook kunnen persoonlijke eigenschappen bijdragen aan het ontwikkelen van een burn-out. Als je bijvoorbeeld erg perfectionistisch en/of sub-assertief bent is het risico op een burn-out hoger. Het kost veel energie om deze eigenschappen in stand te houden en om jouw standaarden na te leven.

Andere redenen van een burn-out

Behalve werkstress en perfectionisme zijn er ook andere bronnen van overbelasting die een burn-out kunnen veroorzaken: leefomstandigheden, persoonlijke eigenschappen en je omgeving. Ook overmatige fysieke inspanning, sociale problemen, chronische ziekte, onzekerheid en een negatief zelfbeeld zijn mogelijke oorzaken van een burn-out. Vaak is er niet één aanwijsbare reden, maar zorgen de duur en opstapeling van de belastende omstandigheden ervoor dat je ‘burned-out’ raakt.

Wat zijn de symptomen van een burn-out?

De symptomen en klachten van een burn-out verschillen per persoon en er is geen eenduidig ziekteverloop. Een burn-out ontstaat geleidelijk. Dat betekent dat de spanningsklachten langzaam toenemen. Je bent steeds vaker moe, slaapt slechter, piekert meer en kunt je steeds slechter concentreren. Kenmerkend voor een burn-out zijn depersonalisatie (een negatieve, cynische houding

richting de mensen in de werkomgeving), verminderde persoonlijke bekwaamheid en emotionele en fysieke uitputting; de zogeheten ‘accu’ is leeg.

Hoe herken je een burn-out?

Wanneer je de symptomen van een burn-out tijdig herkent kun je voorkomen dat jouw klachten daadwerkelijk uitmonden in een burn-out. Heb je last van klachten zoals slapeloosheid? Of heb je weinig energie? Deze klachten kunnen op het eerste gezicht onschuldig lijken, maar kunnen ook duiden op overspannenheid of zelfs een burn-out. Je bent je hier niet altijd van bewust, maar het is wel belangrijk om deze burn-out klachten serieus te nemen. Veel mensen denken immers dat veel klachten vanzelf overgaan, maar als je een burn-out symptoom herkent is dat hét moment om te voorkomen dat je klachten erger worden.

Twijfel je of er bij jou sprake is van een burn-out? Bekijk of je je herkent in (een aantal van) de onderstaande symptomen. Of neem contact met ons op voor persoonlijk advies.

Psychische symptomen burn-out

Veel voorkomende psychische symptomen zijn geheugen- en concentratieproblemen. Ook een kort lontje komt veel voor. Een ander belangrijk psychisch burn-out symptoom kan zijn dat je continu het gevoel hebt dat je uitgeput en opgebrand bent. Andere psychische klachten die kunnen duiden op een burn-out zijn:

Besluiteloosheid

Onzekerheid

Laag zelfbeeld

Neerslachtig

Opgejaagd voelen

Wantrouwend zijn

Angst- en paniekklachten

Makkelijk huilen

Prikkelbaar: snel ergeren of boos worden

Concentratieproblemen

Lichamelijke symptomen burn-out

De uitputting die kenmerkend is voor een burn-out uit zich ook lichamelijk. Zelfs ’s morgens uit bed komen kan soms al als een te zware stap voelen. Het kan ook zo zijn dat je als zeer sportief persoon opeens de kracht niet meer hebt om een rondje te wandelen. Andere lichamelijke burn-out klachten die je kunt ervaren zijn:

Hoofdpijn

Spierpijn

Misselijkheid

Buikpijn

Hartkloppingen

Hyperventilatie

Hoge bloeddruk

Benauwdheid

Slapeloosheid

Vermoeidheid

Snel grieperig